Citrine พลอยแห่งสติปัญญา

อยากเสริมความฉลาด อยากแก้ปัญหาที่คิดไม่ตก
เราแนะนำพลอย Citrine ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นพลอยแห่งปราดเปรื่อง
เสริมพลังด้านสติปัญญาโดยเฉพาะ!
.
จะซื้อเป็นของขวัญให้เพื่อนที่กำลังสอบ / เรียนต่อ / หรือทำงานที่ต้องใช้ความคิดเยอะๆก็ได้นะคะ
.
เหมือนเป็นการมอบพลังอำนาจทำให้สติปัญญาดี อวยพรสามารถแก้ปัญหาได้เฉียบขาด
เราขอให้คุณสมหวังกับทุกๆการตัดสินใจ : )

Citrine พลอยแห่งสติปัญญา

อยากเสริมความฉลาด อยากแก้ปัญหาที่คิดไม่ตก
เราแนะนำพลอย Citrine ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นพลอยแห่งปราดเปรื่อง
เสริมพลังด้านสติปัญญาโดยเฉพาะ!
.
จะซื้อเป็นของขวัญให้เพื่อนที่กำลังสอบ / เรียนต่อ / หรือทำงานที่ต้องใช้ความคิดเยอะๆก็ได้นะคะ
.
เหมือนเป็นการมอบพลังอำนาจทำให้สติปัญญาดี อวยพรสามารถแก้ปัญหาได้เฉียบขาด
เราขอให้คุณสมหวังกับทุกๆการตัดสินใจ : )