PINK TOURMALINE พลอยพิ้งค์ทัวร์มาลีน พลอยสีชมพู

💕 พลอย Pink Tourmaline เจียทรงหยดน้ำ ดีไซน์เลียนแบบหยดแชมเปญสีชมพูในตัวเรือนสี Rose Gold
.
พลอยตัวแทนของความรัก เสริมสร้างเสน่ห์ มีพลังที่จะนำพาความรักและความอบอุ่นเข้ามาหาผู้ครอบครอง อีกทั้งยังช่วยปรับสมดุลให้กับร่างกายและจิตใจ บำบัดความเครียด คลายความทุกข์ เกิดความสงบ สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีสติมากขึ้น
.
พลังของพลอยสีชมพูอย่าง Pink Tourmaline จะช่วยเพิ่มพลังงานของความเป็นผู้หญิง เสริมสร้างเสน่ห์ที่อ่อนโยน

PINK TOURMALINE พลอยพิ้งค์ทัวร์มาลีน พลอยสีชมพู

💕 พลอย Pink Tourmaline เจียทรงหยดน้ำ ดีไซน์เลียนแบบหยดแชมเปญสีชมพูในตัวเรือนสี Rose Gold
.
พลอยตัวแทนของความรัก เสริมสร้างเสน่ห์ มีพลังที่จะนำพาความรักและความอบอุ่นเข้ามาหาผู้ครอบครอง อีกทั้งยังช่วยปรับสมดุลให้กับร่างกายและจิตใจ บำบัดความเครียด คลายความทุกข์ เกิดความสงบ สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีสติมากขึ้น
.
พลังของพลอยสีชมพูอย่าง Pink Tourmaline จะช่วยเพิ่มพลังงานของความเป็นผู้หญิง เสริมสร้างเสน่ห์ที่อ่อนโยน