MOONSTONE พลอยแห่งความรัก

Moonstone พลอยแห่งความอ่อนโยนและเสน่ห์ ใส่แล้วจะผลักพลังให้เราดูเป็นผู้หญิงซอฟๆมากขึ้น ใครเห็นก็รัก และช่วยให้เราหนีออกจากความขัดแย้งได้ดี No more drama แน่นอน

MOONSTONE พลอยแห่งความรัก

Moonstone พลอยแห่งความอ่อนโยนและเสน่ห์ ใส่แล้วจะผลักพลังให้เราดูเป็นผู้หญิงซอฟๆมากขึ้น ใครเห็นก็รัก และช่วยให้เราหนีออกจากความขัดแย้งได้ดี No more drama แน่นอน